Jak pomóc Mikołajowi ?

Aby przekazać 1% podatku na rzecz Mikołaja, należy w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego wpisać kolejno :

Nazwa OPP : FUNDACA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

NUMER KRS : 0000037904

_________________________________________________________________

www.fundacja.dzieciom.pl

Można również wpłacić darowiznę na konto Fundacji :

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 Bank BPH S.A.

z dopiskiem na leczenie
PIECHOCKI MIKOŁAJ IWO( nr 9653)

wtedy pieniądze trafią na konto Mikołaja

Copyright © 2004 Perfekt FCI & SEBIPOL
All rights reserved